พลิกไทย คนไทย 2+ หลายภาษา

คนไทย 3 ภาษา มิติด้านการศึกษา  ในปฏิบัติการ 48 ชั่วโมง #พลิกโฉมประเทศไทย Hack Thailand 2575 เสนอนโยบาย 

“พลิกไทย คนไทย 2+ หลายภาษา” โดยเปลี่ยนการนิยาม 3 ภาษา จากภาษาอังกฤษ ภาษาจีนเป็น ภาษาแรกคือภาษาแม่ ภาษาที่สองทุกคนควรมีสิทธินิยามเองว่าเขาต้องการให้ภาษาอะไรเป็นภาษาสากลางสำหรับเขา และภาษาที่สามคือภาษาที่เขาสามารถนำไปทำหากินได้ 

.

พรรคการเมืองที่ซื้อนโยบาย : ก้าวไกล ,เพื่อไทย

.

สมาชิกทีม : กมลวัฒน์ มนูญภัทราชัย, ธนัชพงศ์ พฤทธิ์กุลโรจน์, ภูมิปรินทร์ มะโน, แดนไท สุขกำเนิด, สรวง สิทธิสมาน, จิลล์ พรมดี, เทอร์โบ-วรุตม์ นิมิตยนต์, ณิชา พิทยา พงศกร, ภัสจณา งามทิพากร, รณกร ไวยวุฒิ, วรินธร เอื้อวศินธร, ยุทธ ขวัญเมืองแก้ว,

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม