แฮกกองทุนประกันสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อประชาชนทุกคน

wellness ยิ่งใหญ่ คนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้าเท่าเทียม มิติสาธารณสุขในปฏิบัติการ 48 ชั่วโมง #พลิกโฉมประเทศไทย Hack Thailand 2575

.

เสนอนโยบาย “แฮกกองทุนประกันสังคม ลดความเหลื่อมล้ำเพื่อประชาชนทุกคน” เสนอแก้กฎหมายประกันสังคม ดึงสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลมาอยู่กับบัตรทอง เกลี่ยงบประมาณส่วนอื่น ๆ มาใช้กับการลงทุนด้านสุขภาพพร้อม ๆ กับปรับ สิทธิประโยชน์ และการจ่ายให้เท่าเทียม และเชื่อมระบบเวชระเบียน ข้อมูลสุขภาพออนไลน์ข้ามสังกัด คลินิก โรงพยาบาล

.

พรรคการเมืองที่ซื้อนโยบาย พรรคประชาธิปัตย์, เพื่อไทย

.

สมาชิกทีม กฤติน อัมลึก, ชวิศา เฉิน, เมธินี รัตรสาร, ธนัชชา ชลายนนาวิน, ประณัย สายชมภู, อัจฉราภรณ์ ทองแฉล้ม, ต่อวงศ์ วงศ์สิงห์, นพ.พรเทพ โชติชัยสุวัฒน, ภก.เพียร เพลินบรรณกิจ, นพ.อัครพล คุรุศาสตรา, อัจฉราภรณ์ พวงบุตร, ศิรินภา สระทองหน

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา