3 ฉากทัศน์ไทยที่ต้องระวัง ไม่ให้เกิดขึ้น!!

โลกปรับไทยไม่ปรับ 3 ฉากทัศน์ต้องเตรียมรับมือ

.

ความเป็นไปได้ของประเทศไทยในเวทีโลก อีก 10 ปี ข้างหน้า ในมุมมองของสันติธาร เสถียรไทย ประธานทีมเศรษฐกิจและกรรมการผู้จัดการ บ.ซีกรุ๊ป หากไม่ปรับตัวอาจถูกลืมและความจริงเราไม่ได้เนื้อหอมเหมือนในอดีตอีกแล้ว

.

ขณะที่ในระดับอาเซียนขีดความสามารถของไทยรั้งท้าย และยังกำลังเผชิญกับทุนสีเทาและสิ่งผิดกฎหมายซึ่งไทยเองยังรับมือได้ไม่ดีมากนัก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หนักหน่วงอาจถึงขั้น “ในน้ำอาจไม่มีปลา ในนาอาจไม่มีข้าวอีกแล้ว”

Author

Alternative Text
AUTHOR

ฟารีดา โยธาสมุทร

Alternative Text
VIDEO EDITOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active