ปลดล็อกท้องถิ่น ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่เวทีโลก “นโยบาย 4 เปิด”

ปลดล็อกท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มิติเศรษฐกิจ ในปฏิบัติการ 48 ชั่วโมง #พลิกโฉมประเทศไทย Hack Thailand 2575

.

เสนอนโยบาย “4เปิด” คือ เปิดรับฟังเสียงของประชาชน ทำความเข้าใจประชาชนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เปิดช่องทางการค้าการลงทุน สนับสนุนสินค้าในชุมชน ลดภาษี กระตุ้นเศรษฐกิจ ระดมทุนแบบ Crowdfunding หรือ การระดมทุนจากประชาชนหมู่มาก เปิดตลาด และเปิดใจ เข้าถึงความแตกต่างของท้องถิ่น วัฒนธรรมที่ต่างกัน แก้กฎหมายปลดล็อคข้อจำกัด

.

พรรคการเมืองที่ซื้อนโยบาย พรรคก้าวไกล , ชาติไทยพัฒนา

.

สมาชิกทีม -สาโรจน์ ซึ้งไพศาลกุล, คณาธิป สินธุเศรษฐ, โซเฟีย ราชประดิษฐ์ , อินทัธ ประชากิจกุล, นฤมล ทักษอุดม, ยิปซี จันทร์เพ็งเพ็ญ, นราธิป ใจเด็จ, ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์, มณฑิณี ยงวิกุล,จิรนิตย์ เรืองศรี,สราวุธ กลิ่นสุวรรณ, ดวงฤทธิ์ บุนนาค

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา