พื้นที่ปลอดภัยเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ป้องกันปากท้อง สุขภาพ

อากาศสะอาด หยุด PM 2.5 มิติสิ่งแวดล้อม ในปฏิบัติการ 48 ชั่วโมง #พลิกโฉมประเทศไทย Hack Thailand 2575 เสนอนโยบาย “พื้นที่ปลอดภัยเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ป้องกันปากท้อง สุขภาพ” กลยุทธ์ที่เสนอ คือ 50/50 คือทุกคนปรารถนาให้ค่าคุณภาพอากาศเฉลี่ยรายวันของประเทศทุกจังหวัดอยู่ที่ ค่าเฉลี่ย 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ทุก ๆ วัน แล้ว 50 ต่อไป คือ ค่าพื้นที่เผาไหม้ จะต้องลดลง 50% ในปีปัจจุบัน พร้อมเสนอกฎหมายอากาศสะอาดอยากฝากทุกพรรคให้ผลักดัน ข้อเสนอนโยบายพื้นที่ปลอดภัยเพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 จึงแบ่งเป็นระยะสั้น กลาง ยาว ทั้งต้นทางและปลายทาง

พรรคการเมืองที่ซื้อนโยบาย : ชาติไทยพัฒนา,เพื่อชาติ

สมาชิกทีม : นพณัฐ มีรักษา, มุจลินท์ ประทุมมาศ, ชนเขต บุญญขันธ์, ธนพล ภู่อ่วม, กิตติคุณ ศักดิ์สูง, วสันชัย วงศ์สันติวนิช, ผศ.นิอร สิริมงคลเลิศกุล, โกวิทย์ บุญธรรม, อาคม สุวรรณกันธา

Author

AUTHOR