ตั้งสภาติดปีกครูไทย ปรับระบบ เปลี่ยนโรงเรียน

ติดปีกครูไทย มิติ การศึกษา ในปฏิบัติการ 48 ชั่วโมง #พลิกโฉมประเทศไทย Hack Thailand 2575 เสนอนโยบาย “ตั้งสภาติดปีกครูไทย ปรับระบบ เปลี่ยนโรงเรียน” ตั้งสภาติดปีกครูไทย หรือการตั้งองค์กรขึ้นมา ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับทางด้านนี้หรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่ทำเรื่องการศึกษาอยู่แล้ว และดึงภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องและให้องค์กรนี้ เป็นส่วนช่วยในการผลักดันนโยบายและผลักดันให้เกิดการกระจายไปสู่การจัดการระบบได้จริง 

พรรคที่ซื้อ : ก้าวไกล /ชาติพัฒนากล้า

สมาชิกทีม : ชยพงษ์ สายฟ้า , สันติชนข์ สุคนธ์ทองเจริญ, ชาคริต ตระการกูล, พงศกร บุญรอด, ธนิต มินวงษ์, ปิย สิทธิ์ เมิน แก้ว, กนกวรรณ โชศรี, ณัชชา ชูเกลี้ยง, วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์, ว่าที่เรือตรีธนวรรธน์ สุวรรณปาล

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม