สถาบันบริหารจัดการการเงินภาคประชาชน

“แก้หนี้ แก้จน” มิติเศรษฐกิจ ในปฏิบัติการ 48 ชั่วโมง #พลิกโฉมประเทศไทย Hack Thailand 2575

.

เสนอนโยบายสถาบันบริหารจัดการการเงินภาคประชาชน”แก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อแก้หนี้จนข้ามรุ่น จนดักดาน ด้วยการสร้างบิ๊กเครดิตเดต้า มีกฎหมายผลักดันส่งเสริมให้สินเชื่อที่รับผิบชอบให้เกิดขึ้นจริง มีแอพ​หมอเงิน สร้างแหล่งเงินทุนให้เข้าถึงได้ มีหมอหนี้ส่วนตัว เจรจาไกล่เกลี่ย ให้คำปรึกษา สร้างแผนฟื้นฟูหนี้

.

พรรคการเมืองที่ซื้อนโยบาย พรรไทยสร้างไทย,ชาติพัฒนากล้า

.

สมาชิกทีม สรเทพ โรจน์พจนารัช, ศมพร มีเกิดมูล, จินต์จุฑา พงศ์พันธ์สถาพร, ฟูปัญญา ว่องไววิทย์, สุรศักดิ์ จันทศิริโชติ, อาจิน จุ้งลก, นภนาท อนุพงศ์พัฒน์, ธมลวรรณ มลอ่อน, โชติพงษ์ สุขเกษม

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา