เปิดสัญญา(ใจ) วิสัยทัศน์ “กรุงเทพฯ สีเขียว”

สรุปโค้งสุดท้ายก่อนลงคะแนน ผู้ว่าฯ กทม.

กรุงเทพฯ มีหนึ่งในโจทย์ใหญ่ที่ยังรอผู้ว่าฯ คนใหม่มาแก้ไข คือ แนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของเมือง ตลอดจนกลไกการดูแลต้นไม้อย่างถูกวิธี เพื่อความสวยงาม ปลอดภัยของต้นไม้ และผู้คนโดยรอบ รวมถึงโอกาสของเอกชน ประชาชน ที่จะมีส่วนร่วมทำงานกับภาครัฐ​

ช่วงที่ผ่านมา The Active และ สมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมือง ร่วมกันนำเสนอ คอลัมน์ “Green Vision วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ สีเขียว” เปิดพื้นที่ให้ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ได้มาแสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนได้พิจารณา ซึ่งจะพบว่าแต่ละคนมีนโยบายที่ท้้งเหมือนและแตกต่างกัน

โค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง The Active ชวนทุกคนมาร่วมกันสำรวจนโยบายของผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. เปรียบเทียบว่าใครมีจุดเด่นด้านไหนอย่างไร และ จะตรงใจใครมากน้อยแค่ไหน เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการเลือกตั้งที่จะถึงในวันอาทิตย์นี้

รวมนโยบายการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ของ 7 ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม. จากคอลัมน์พิเศษ “Green Vision : วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ สีเขียว” ทั้ง 7 ตอนใน The Active Podcast และ เนื้อหาสรุป ใน The Active News ดังนี้

.

เบอร์ 1 ‘วิโรจน์ ลักขณาอดิศร’

อ่าน – https://theactive.net/news/urban-20220508/

ฟัง – https://theactive.net/podcast/the-active-podcast-ep-84/

เบอร์ 3 ‘สกลธี ภัททิยกุล’

อ่าน – https://theactive.net/news/environment-20220403/

ฟัง – https://theactive.net/podcast/the-active-podcast-ep-79/

เบอร์ 4 ‘ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์’

อ่าน – https://theactive.net/news/urban-20220515/

ฟัง – https://theactive.net/podcast/the-active-podcast-ep-85/

เบอร์ 6 ‘พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง’

อ่าน – https://theactive.net/news/urban-20220502/

ฟัง – https://theactive.net/podcast/the-active-podcast-ep-83/

เบอร์ 7 ‘รสนา โตสิตระกูล’

อ่าน – https://theactive.net/news/urban-20220424/

ฟัง – https://theactive.net/podcast/the-active-podcast-ep-82/

เบอร์ 8 ‘ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’

อ่าน – https://theactive.net/news/urban-20220410/

ฟัง – https://theactive.net/podcast/the-active-podcast-ep-80/

เบอร์ 11 ‘น.ต.ศิธา ทิวารี’

อ่าน – https://theactive.net/news/urban-20220417/

ฟัง – https://theactive.net/podcast/the-active-podcast-ep-81/

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

กษิพัฒน์ ลัดดามณีโรจน์

ผู้รู้ | ผู้ตื่น | ผู้แก้งาน ...กราบบบส์