The Active Podcast EP.82 | Green Vision วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ สีเขียว-รสนา โตสิตระกูล

ขยายเวลาเปิดสวนสาธารณะถึงเที่ยงคืน เพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่อาหารในเมือง พร้อมจัดอบรมให้ประชาชนมีทักษะรุกขกรตัดต้นไม้ ส่งเสริมธนาคารโซลาเซลล์บนหลังคาบ้าน

.

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ #กรุงเทพฯ สีเขียว ของ รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ กับความตั้งใจทำให้กรุงเทพฯ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเมือง

.

ติดตามฟังเพิ่มเติมได้ใน The Active Podcast EP.82 คอลัมน์ Green Vision วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ สีเขียว จากความร่วมมือของ #สมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมือง ดำเนินรายการโดย ปราณิศา บุญค้ำ และ พิชญาพร โพธิ์สง่า

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม