The Active Podcast EP.85 | Green Vision วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ สีเขียว-สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

แก้ปัญหาน้ำเน่ากรุงเทพฯ ด้วยระบบจัดการน้ำแบบสิงคโปร์ ปลุกเส้นทางเศรษฐกิจทางเรือ และทำให้ทุกคนเข้าถึงแม่น้ำได้ในฐานะทรัพยากรของเมืองได้อย่างทั่วถึง

.

พร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ทางอาหารของเมือง วางแนวทางการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียน และให้ทุกคนในเมืองเชื่อมต่อกับภาครัฐได้ง่าย ๆ ด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตฟรีทุกพื้นที่

.

ชวนสำรวจวิสัยทัศน์ ‘ศ.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์’ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ในคอลัมน์พิเศษ “Green Vision : วิสัยทัศน์กรุงเทพฯ สีเขียว” จากความร่วมมือกับ “สมาคมเครือข่ายต้นไม้ในเมือง” ชวนคุยโดย ‘ช่อผกา วิริยานนท์’ และ ‘พิชญาพร โพธิ์สง่า’

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
AUTHOR

ชาลี คงเปี่ยม