10 เรื่องต้องรู้ ก่อนการพิจารณางบประมาณ กทม. ปี 66

การประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งประวัติศาสตร์

ไหน ๆ ก็จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ที่ชาวกรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนทั่วไป จะได้ติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นครั้งแรก! ที่ผ่านมา งบประมาณของกรุงเทพมหานครในแต่ละปีมีมากหลายสิบล้านบาท แต่พวกเราก็อาจไม่ค่อยได้เห็นรายละเอียดกันมากนัก

การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และสมาชิกสภา กทม. เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ปลุกกระแสการมีส่วนร่วมทางสังคมและการเมืองของคนกรุงเทพฯ อีกครั้ง หนึ่งในนั้นคือกระแสการผลักดันการเปิดข้อมูลภาครัฐ โดยเฉพาะงบประมาณของ กทม. ประชาชนจำนวนไม่น้อยหวังว่าการบริหารจัดการงบประมาณของท้องถิ่นหลังจากนี้จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองอย่างแท้จริง

The Active ชวนดูประเด็นสำคัญ เพื่อการติดตามการอภิปรายของสมาชิกสภา กทม. ในวันที่ 6 – 7 กรกฎาคมนี้

กทม.
  1. เป็นการพิจารณางบประมาณของ กทม. โดย ส.ก. ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนครั้งแรก ในรอบ 8 ปี หลังจากที่ชุดก่อนหน้านี้ ถูกแต่งตั้งโดย คสช. ตามอำนาจ ม.44
  2. สภา กทม. ประกอบด้วย ส.ก. จำนวน 50 คน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในแต่ละเขต ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับเป็นสภา กทม. ชุดที่ 13 ตั้งแต่ปี 2516
  3. การประชุมสภา กทม. ครั้งแรก ที่ประชุมได้ลงมติ เลือก วิรัตน์ มีนชัยนันท์ จากพรรคเพื่อไทย เป็นประธานสภา และเลือก ชญาดา วิภัติภูมิประเทศ จากพรรคเพื่อไทย เป็นรองประธานคนที่ 1 และ อำนาจ ปานเผือก จากพรรคก้าวไกล เป็นรองประธานคนที่ 2 ซึ่งหากมองในภาพการเมืองระดับประเทศ ล้วนครองตำแหน่งด้วยพรรคการเมืองจากฝ่ายค้านทั้งสิ้น
  4. สัดส่วนจำนวน ส.ก. ที่ได้รับเลือกตั้งในครั้งนี้ พรรคเพื่อไทย มีจำนวน 20 คน พรรคก้าวไกล มีจำนวน 14 คน พรรคประชาธิปัตย์ มีจำนวน 9 คน กลุ่มรักษ์กรุงเทพฯ มีจำนวน 3 คน พรรคพลังประชารัฐ และพรรคไทยสร้างไทย มีจำนวนพรรคละ 2 คน
  5. นอกจากนั้น ส.ก. ชุดนี้ มีสัดส่วนของ ส.ก. หน้าใหม่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ครั้งแรก มากถึง 32 คน คิดเป็นร้อยละ 64 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ในขณะที่ผู้ที่เคยทำหน้าที่ ส.ก. มาแล้วมีจำนวน 18 คน มากที่สุด คือ พรรคเพื่อไทย รองลงมา คือ พรรคประชาธิปัตย์
  6. สำหรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ กทม. ปี 2566 มีวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 79,000 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า 855 ล้านบาท และหากย้อนหลังไปไม่น้อยกว่า 6 ปี กทม. มีงบประมาณมากกว่า 7 หมื่นล้านทุกปี มากกว่ากระทรวงบางกระทรวงในระดับประเทศ
  7. โดยการประชุมในวันที่ 6- 7 ก.ค. นี้ เป็นการพิจารณางบประมาณของ กทม. ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ ก่อนตั้งคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาต่อภายใน 45 วัน และจะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 2 – 3 ไม่เกินปลายเดือนสิงหาคมนี้
  8. ส.ก. มีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณ และอาจเพิ่มหรือลดได้ด้วยการออกข้อบัญญัติ
  9. นอกจากนั้น การอภิปรายของ ส.ก. ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองตามกฎหมายเหมือน ส.ส. หากมีการกล่าวพาดพิงหรือสร้างความเสียหายให้แก่บุคคลที่สาม จะไม่ได้รับการคุ้มครองทั้งทางแพ่งและทางอาญา เป็นความรับผิดชอบโดยส่วนตัวของสมาชิกนั้นเอง
  10. การประชุมของสภา กทม. ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการถ่ายทอดสดการประชุมสภากรุงเทพมหานครสู่สาธารณะ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถรับชมได้ทางเฟกบุ๊กของ สภากรุงเทพมหานคร, Thai PBS และ The Active ในวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2565

การทำหน้าที่ของ ส.ก. ทั้ง 50 คนนี้ ถูกตั้งความหวังต่อการพิจารณางบประมาณ ของ กทม. ว่าจะจัดสรรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในกรุงเทพฯ อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการตรวจสอบ ถ่วงดุลการทำงานของฝ่ายบริหาร ที่นำโดย ‘ชัชชาติ สิทธิพันธุ์’ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า งบประมาณ เป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้นโยบายที่หาเสียงไว้นั้นเกิดขึ้นได้จริง


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
GRAPHIC DESIGNER

กษิพัฒน์ ลัดดามณีโรจน์

ผู้รู้ | ผู้ตื่น | ผู้แก้งาน ...กราบบบส์