Public Health

News

Data

โจทย์ท้าทาย เปิดเทอม(ระลอก)ใหม่

วิกฤตโควิด-19 : จังหวัดชายแดนใต้

ส่องชีวิตคนวิกฤตซ้ำซ้อนน้ำท่วม-โควิด-19

นับถอยหลังเปิดประเทศ "ยอดฉีดวัคซีน" พร้อมแค่ไหน?

จัดการโควิด-19 เป็นเรื่องของทุกคน? | คุยหลังหนัง "คลองเตย Isolated Community"

ส่อง 3 วัคซีน ฉีดเด็กไทย

Podcast

Social Agenda

30

Apr

2021

เสวนาออนไลน์ "ถึงเวลาแล้วที่ประชาชนต้องได้รับวัคซีน (ที่มีคุณภาพ!)"

เนื่องจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้มีแผนรับมือวิกฤตโควิดด้วยการฉีดวัคซีน โดยแบ่งประชาชนออกเป็น 5 กลุ่ม ไ…

5

Jul

2021

เวทีสาธารณะ จับคู่กู้วิกฤตเตียงเต็ม

The Active เปิด #เวทีสาธารณะ ออนไลน์ เมื่อชุมชนต้องกลายเป็นที่ดูแลผู้ป่วย !! พร้อมแผนนำร่อง Communit…

9

Jul

2021

PM 2.5 กับร่างกฎหมายอากาศสะอาดในบริบทของประเทศไทย

การระเบิดที่โรงงานเม็ดพลาสติก ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายกับชุมชนโดยรอบแต่ยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพของป…