เปิด 8 โจทย์ปัญหา ก่อน ‘HACK ใจ’

หนึ่งวัน ชีวิตเราต้องเจออะไรกันบ้าง ?
.
กว่าจะถึงที่ทำงาน ต้องเจอทั้งรถติด ซ่อมถนน ไปทำงานก็เจอหัวหน้าดุจนปวดใจ พลอยให้หมดไฟในการทำงาน ระหว่างวันยังต้องประชุมซูมทั้งวันจนสายตาอ่อนล้า พอตกดึกก็ว่าจะผ่อนคลายไถโซเชียลมีเดียก่อนนอนเสียหน่อย ก็ไม่วายเจอแต่ข่าวร้าย ทั้งการฉ้อโกง กราดยิง หรือความรุนแรงสารพัดบนหน้าจอมือถือ ซ้ำร้ายพื้นที่ให้พักสายตา พักกายใจก็หายากยิ่งในเมืองใหญ่.แล้วจะไม่ให้คนไทยป่วยใจกันได้อย่างไร ?
.
ปัญหาทั้งหมดนี้ สะท้อนผ่าน 8 มิติสำคัญที่ค้นพบผ่านงานวิจัยในไทย กับ ‘ผศ.ณัฐสุดา เต้พันธ์’ คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันวิชาการเพื่อความยั่งยืนทางสุขภาพจิต (TIMS) เพราะต้นตอแห่งสุขภาพจิตในสังคมไทยไม่ได้เป็นปัญหาของคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปแล้ว แต่กำลังเป็นเรื่องของทุกคนในสังคม
.
สิ่งที่ทีมวิจัยค้นพบ คือ คนที่มีความเจ็บป่วยทางใจ ไม่ได้มีสาเหตุมาจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้นตอของปัญหาเกิดจากหลายมิติร่วมกัน จึงรวบรวมข้อมูลจากการไปดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้คนมีปัญหาทางสุขภาพจิต ทั้งมิติทางสิ่งแวดล้อม การทำงาน การติดต่อสื่อสาร หรือพฤติกรรมการใช้สื่อของคนไทย ฯลฯ และการแก้ปัญหาสุขภาพจิตจากต้นตอเหล่านี้ จะตอบปัญหาและแก้โจทย์ใหญ่นี้ในระยะยาวได้มากกว่า
.
“งาน ‘Hack ใจ’ ครั้งนี้ เกิดจากการเอาปัญหาทางสุขภาพจิตทั้ง 8 มิติมาตั้ง แล้วเอาคนทำงานจริงทุกภาคส่วนมาหาทางออกร่วมกัน เรามีเจ้าของพื้นที่ตัวจริงมาอยู่ในทีม ใช้โจทย์จริงจากการทำงานเป็นที่ตั้ง เราหวังว่า เครื่องมือและข้อค้นพบที่ได้จากงานในครั้งนี้จะไม่ได้อยู่บนหิ้งอีกต่อไป แต่จะเอาไปใช้งานได้ในพื้นที่ได้จริง และทำให้ปัญหาระบบสุขภาพจิตในบ้านเราเปลี่ยนแปลงได้ในที่สุด”
.
8 มิติ ปัญหาสุขภาพใจของคนไทยมีอะไรบ้าง ? บ้านเราวิกฤตถึงขั้นไหนแล้ว ? ไปดูกัน
.
The Active – Thai PBS ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “HACK ใจ” ครั้งแรกในไทย ค้นหานวัตกรรมฮีลใจ ออกแบบไอเดียด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิต กับ 8 องค์กรจากภาครัฐและเอกชน ผ่านกระบวนการแฮกกาธอน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สร้างเสริมระบบ “สุขภาวะทางจิต” ที่ทุกคนเข้าถึงได้
.
“เพราะสุขภาพใจเป็นเรื่องของทุกคน”


Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active