รวมตัวผู้นำเกาะทั่วไทย เพื่อท่องเที่ยวเกาะยั่งยืน

“ยุทธการเขย่าเกาะ สร้างพลังลูกใหม่” คือหนึ่งในกิจกรรมของการสัมมนาชาวเกาะ ครั้งที่ 2 ณ เกาะลันตา จ.กระบี่ โดยนำเอาตัวแทนชาวเกาะ 35 เกาะ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เล่าเรื่องของดี พร้อมจับมือกันเป็นเครือข่ายสร้างการท่องเที่ยวเกาะให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง

.

Active Journey ชวนย้อนไปดูกระบวนการที่เกิดขึ้น ว่า มีโอกาสแค่ไหน ? ที่จะช่วยกันผลักดันให้ศักยภาพที่แต่ละเกาะมี ถูกยกระดับคุณค่า และมองไปถึงการเป็น Soft power จากต้นทุนทางวัฒนธรรมและสังคมที่มี

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรอุษา พรมอ๊อด

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา