ทัวร์บางกลอย 2024 30 ปี ก็ลำบากเหมือนเดิม ?

ชีวิตชาวบางกลอย 30 ปี ที่ต้องจากใจแผ่นดิน (บางกลอยบน) อพยพสู่บ้านโป่งลึกบางกลอย ลำบากเหมือนเดิม ?

.

The Active Journey ชวนทุกคนร่วมเดินทางไปที่ บ้านโป่งลึกบางกลอย จ.เพชรบุรี ที่มูลนิธิผสนาวัฒนธรรม ร่วมกับชาวบ้านจัดงาน “รำลึก 10 ปี บิลลี่ พอละจี รักจงเจริญ สูญหาย”

.

พร้อมฟังเสียงสะท้อนปัญหาที่ดินทำกิน ระบบสาธารณูปโภค และปัญหาสัญชาติ ที่เป็นเหตุผลสำคัญ ว่าทำไม ?ชาวบ้านยังไม่ลดละความพยายามเรียกร้องสิทธิของตัวเอง ที่จะกลับหวนคืนสู่ใจแผ่นดิน

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรอุษา พรมอ๊อด

Alternative Text
VIDEO EDITOR

นภัทร น้อยบุญมา