ประกาศพื้นที่คุ้มครองกลุ่มชาติพันธ์ชาวเลเกาะหลีเป๊ะ-เกาะอาดัง

เกาะหลีเป๊ะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะนานาชาติรู้จัก หลีเป๊ะ ในฐานะเกาะสวรรค์ด้านการท่องเที่ยว ที่เต็มไปด้วยต้นทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งสร้างมูลค่า ดึงดูดเม็ดเงินเข้าประเทศไทยปี ๆ นึงไม่น้อยกว่า 7,000 ล้านบาท แต่ชุมชนดั้งเดิมที่นั่นกำลังเผชิญกับหลายปัญหา ทั้งข้อพิพาทที่ดินกับรัฐที่ประกาศเขตอุทยานทับและกับภาคเอกชน ไม่นับความเหลื่อมล้ำสิทธิต่าง ๆ ไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามา ก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้

รับชมเต็มรายการได้ที่

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active