กะเหรี่ยงบางกลอย

News

See More

Social Agenda

See More

21

Apr

2021

ห้องเรียนสิทธิมนุษยชนออนไลน์ ตอน สิทธิชนเผ่าพื้นเมือง

ร่วมพูดคุยสถานการณ์สิทธิชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย อนุสัญญา และกลไกระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง…

2

Jun

2021

รัฐกับกระเหรี่ยงบางกลอย : การเมืองเรื่องการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ด้วยสภาพปัญหาเรื้อรังระหว่างรัฐไทยกับกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่บางกลอย-ใจแผ่นดิน ซึ่งส่งผลกระ…