กะเหรี่ยงบางกลอย ขอ ทส. อุทธรณ์คำสั่งกลับรับราชการ “ชัยวัฒน์”

กังวลหากอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กลับมาปฏิบัติราชการ ทั้งที่มีความขัดแย้งโดยตรงกับชาวบ้าน ยื่นหนังสือถึงสภาฯ – รมว.ทส. ขอให้อุทธรณ์คำสั่งศาล เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

หลังศาลปกครองเพชรบุรีมีคำสั่งทุเลาการบังคับคดี ให้ ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กลับเข้ารับราชการ กลุ่มตัวแทนชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี จึงเดินทางมายื่นหนังสือถึงคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2565 ให้ตรวจสอบกรณีนายชัยวัฒน์กลับเข้ารับราชการหลังถูกปลด โดย มุกดา พงษ์สมบัติ กรรมาธิการฯ เป็นผู้รับหนังสือจากชาวบ้าน และช่วงบ่ายวันเดียวกัน ก็ไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เพื่อขอให้ยึดคำสั่งปลัดกระทรวงฯ ที่สั่งปลดออก 

กะเหรี่ยง บางกลอย

พงศ์ศักดิ์  ต้นน้ำเพชร ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย บอกว่ากังวลหากนายชัยวัฒน์กลับมาปฏิบัติหน้าที่ ทั้งที่มีความขัดแย้งโดยตรงกับชาวบ้าน ขณะที่ยังไม่เห็นความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา และอาจจะทำให้เกิดความยุ่งยากมากขึ้น อีกทั้งคดีการหายตัวไปของ “บิลลี่” หรือ พอละจี รักจงเจริญ ยังมีข้อสงสัยหลายประการ ทั้งนี้ ทางชาวบ้านบางกลอยได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลแล้ว  

ย้อนไปเหตุการณ์ที่เป็นต้นเหตุความขัดแย้งที่นำมาสู่ความรุนแรง ในการบังคับขับไล่และเผาทำลายบ้านและยุ้งข้าวของชาวกะเหรี่ยงในแก่งกระจาน เมื่อวันที่ 5-9 พ.ค. 2554 นั้นเป็นการกระทำผิดกฎหมายที่ร้ายแรง มีคำสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ส.660/2559 ระบุว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จะต้องชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่ ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร และพวกได้รื้อถอนทำลายสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงรวมทั้งบ้านพักจำนวน 98 หลัง 

ตัวแทนชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอย บอกอีกว่าการที่นายชัยวัฒน์ อ้างในการร้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ให้ออกจากราชการ และขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งทุเลาการปลดออกจากราชการว่าตนต้องทำหน้าที่เป็นพยานในคดีป่าไม้ที่ดินจำนวนกว่า 400 คดี และต้องไปเป็นพยานในชั้นศาลด้วยตนเองนั้น หากไม่เป็นเช่นนั้นจะเกิดความเสียหายที่ยากแก่การเยียวยา ไม่เป็นความจริง เนื่องจากทางกระทรวงทรัพยากรฯ ในฐานะหน่วยงานราชการได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานแทนตามความเหมาะสมแล้ว ไม่เป็นอุปสรรคของทางราชการแต่อย่างใด อีกทั้งคำสั่งทุเลาก่อนคำพิพากษานี้ยังมีความเห็นแย้งของตุลาการเจ้าของสำนวน ที่น่ารับฟังเป็นเหตุผลตามข้อเท็จจริงทางกฎหมาย จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรฯ ปลัดกระทรวงฯ อุทธรณ์คำสั่งนี้ในทันที ตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

Author

Alternative Text
AUTHOR

วชิร​วิทย์​ เลิศบำรุงชัย

ผู้สื่อข่าวสาธารณสุข ThaiPBS