ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศต่อชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ร่วมเฉลิมฉลองส่งท้าย Pride Month

Voices from friends เชิญชวนเข้าร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศกับชุมชน LGBTQIAN+” (Combating Gender-Based Violence against LGBTQIAN+ community)

ผู้ร่วมเสวนา
• คุณคิว คุณพรีส จาก นอกกล่องเพศ ; NON-BINARY 
• คุณปาร์คเกอร์ จาก AroAce-clusionist: Aromantic & Asexual Exist 
ที่จะมาร่วมพูดคุยในประเด็นความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศกับสมาชิกจากชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ รากปัญหาและทางออกของปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น 

ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 19.00-22.00 น. ถ่ายทอดสดทางเพจ Voices from Friends และเพจ นอกกล่องเพศ ; NON-BINARY

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active