วิกฤติ การปรับตัว และทางออกของชุมชนชายแดนใต้ในสถานการณ์โควิด

ชายแดนใต้วิกฤติแค่ไหนในภาวะโควิดระบาด ชุมชนหาทางอยู่รอด ปรับตัวอย่างไร และภาคประชาสังคมจะช่วยกู้วิกฤติได้อย่างไร

ผู้ร่วมเสวนา
• ดร.อลิสา หะสาเมาะ
อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
• ลม้าย มานะการ
คณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนใต้
• มาเรียม ชัยสันทนะ
ศูนย์ฟ้าใสเครือข่ายเยาวชน จ.ยะลา
• โซรยา จามจุรี
นักวิชาการ ม.สงขลานครินทร์ คณะทำงานวาระผู้หญิงชายแดนใต้ (POAW)
• ดร.กฤษฎา บุญชัย
ผู้ดำเนินรายการ

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00-18.00 น. ทางเพจ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา – LDI

จัดโดย สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, เครือข่ายไทยแคร์, มอ.สงขลาฯ, สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี, กลุ่มเพื่อนเยาวชนและคนพุทธ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active