สถานการณ์การคุ้มครองเด็กข้ามชาติในวิกฤติโควิด-19 : สถานการณ์ ผลกระทบ และทางออก

“ไม่ได้เรียน ไม่เข้าถึงบริการ ไม่มีบ้านให้กักตัว และคนทั่วไปมองไม่เห็น”

รับฟังผลกระทบการปิดแคมป์ก่อสร้างจากโควิด-19 ที่ส่งผลให้เด็กข้ามชาติเป็นเหยื่อที่ผู้ใหญ่ หรือคนทั่วไปอาจ “มองไม่เห็น” แต่เป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การรักษาพยาบาล บริการขั้นพื้นฐานและเสี่ยงต่อการถูกใช้ความรุนแรง

รายละเอียดหัวข้อการเสวนา
• การเข้าไม่ถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ
โดย ศิราพร แก้วสมบัติ ผู้อำนวยการมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (Help without Frontiers Thailand Foundation) Help Without Frontiers Foundation Thailand
• ความรุนแรงต่อเด็กข้ามชาติในวิกฤติโควิด-19
โดย ดาราราย รักษาสิริพงศ์ ผู้ประสานงานสโมสรเพื่อเด็กเคลื่อนย้ายในแม่สอด (Smile-lay Youth Club Maesot) Smile-lay Club
• สถานการณ์ความรุนแรงเด็กข้ามชาติบนโลกออนไลน์
โดย ศิขริน สิงห์สาคร ที่ปรึกษาด้านการคุ้มครองเด็กออนไลน์ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย (UNICEF Thailand) UNICEF Thailand
• การคุ้มครองเด็ก ผลกระทบทางด้านจิตใจ และการพัฒนาเด็ก
โดย วรางคณา มุทุมล ผู้เชี่ยวชาญด้านงานคุ้มครองเด็ก องค์การช่วยเหลือเด็ก ประจำประเทศไทย (Save the Children Thailand)
• การเข้าไม่ถึงการบริการตรวจและรักษาโควิด-19 ของเด็กและแรงงานข้ามชาติ
โดย ชูวงศ์ แสงคง เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส มูลนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation) มูลนิธิรักษ์ไทย : Raks Thai Foundation

ดำเนินการเสวนาโดย อดิศร เกิดมงคล ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group) Migrant Working Group

📌 ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ผ่านทาง QR Code ไม่มีค่าใช้จ่าย และผ่านทาง Link https://zoom.us/…/tJMsce-tpjIsGdDwTACA6_8y79DPVCQhcTM-

ลงทะเบียนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ปัณณพร นิลเขียว (ปัณ) โทร. 096-308-5184

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ทาง Zoom และ Facebook Live เพจ Migrant Working Group เพจ Save the Children Thailand และ เพจ ประชาไท Prachatai.com

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active