ความเป็นธรรมในการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 “ความเป็นธรรมในการเข้าถึงวัคซีนโควิด- 19 เสียงสะท้อนจากเฟมมินิสต์ที่ขับเคลื่อนเรื่องความเป็นธรรมทางเพศและความเป็นธรรมทางสังคม” วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00-12.30 น.

ผู้ร่วมเสวนา
1. น้องแอร์ สายรุ้งยามเย็น
• ชนเผ่าพื้นเมืองเฟมมินิสต์ นักขับเคลื่อนสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง สิทธิ LGBTIQNA+ และความเป็นธรรมทางเพศ และความเป็นธรรมทางสังคม
• แกนนำเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง(ที่มีความหลากหลายทางเพศ) เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนยืน – #IY4SD 
• นักวิจัยเยาวชนชนเผ่าพื้นเมือง องค์กรสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน

2. จอมเทียน จันสมรัก
• เฟมมินิสต์ที่ขับเคลื่อนเรื่องการยุติความรุนแรงอันมีรากฐานมาจากเพศภาวะและขับเคลื่อนเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางเพศ
• ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Speaking Out TH

3. รวงทัพพ์ แก้วแกมจันทร์
• เฟมมินิสต์ นักพัฒนาสื่อสำหรับเด็ก ทำงานประเด็น Taboo หรือเรื่องอ่อนไหวที่เด็กไม่ได้พูด
• ผู้ก่อตั้งองค์กรหิ่งห้อยน้อย

4. ดาราณี ทองศิริ
• เฟมมินิสต์ นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน ความเป็นธรรมทางเพศ และประชาธิปไตย
• ผู้ร่วมก่อตั้งสื่อออนไลน์ เฟมินิสต้า
• ผู้อำนวยการหลักสูตร โรงเรียนเฟมินิสต์ (School of Feminists)

5. สุไลพร ชลวิไล
เฟมมินิสต์ นักวิจัยอิสระและนักเคลื่อนไหวเพื่อรณรงค์เชิงนโยบาย ประเด็น HIV สิทธิมนุษยชน สิทธิหลากหลายทางเพศ และการเข้าถึงสิทธิในการทำแท้งอย่างปลอดภัย

ผู้ดำเนินรายการ
มัจฉา พรอินทร์
• ลาว-อิสาน เฟมมินิสต์นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ที่ขับเคลื่อนสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง สิทธิหลากหลายทางเพศ สิทธิในการก่อตั้งครอบครัวของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
• ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการองค์กรสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน
• ผู้ประสานงาน องค์กร V-Day ประเทศไทย
• ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการหลักสูตรโรงเรียนเฟมินิสต์ (School of Feminists)
• Co-President ขององค์กรระดับนานาชาติ International Family Equality Day – IFED

📌ถ่ายทอดสดทางเพจ Sangsan Anakot Yawachon Development Project

องค์กรร่วมจัด
สร้างสรรค์อนาคตเยาวชน และ V-Day Thailand ร่วมกับ เครือข่ายที่ทำงานส่งเสริมสิทธิหลากหลายทางเพศ ได้แก่
APCOM
Swing Thailand 
Bangkok Rainbow Organization
มูลนิธิเดอะพอสโฮมเซ็นเตอร์
• ศูนย์ฮอน (เครือข่ายสุขภาพและโอกาส)
รวมทั้งอีกหลายองค์กรในเครือข่าย และขณะนี้ยังได้ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับเครือข่ายเฟมมินิสต์ที่ขับเคลื่อนประเด็นความเป็นธรรมทางเพศและความเป็นธรรมทางสังคม ได้แก่ Feminista กลุ่ม Speaking Out TH กลุ่มทำทาง และ หิ่งห้อยน้อยคลับ

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active