รวมพลังใจ สู้ภัยโควิด-19

เวทีแบ่งปันประสบการณ์ แสดงพลังสื่อสาร เรื่องราวที่ได้ร่วมกันดำเนินงานเพื่อรับมือโควิด-19 ของเครือข่ายแต่ละกลุ่มพื้นที่การทำงานของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก
ร่วมกันแบ่งปันแนวคิดการทำงาน เติมพลังการทำความดีสู่สังคม

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 -12.00 น. ผ่าน ZOOM และทางเพจ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active