ส่องการศึกษาไทยระดับปฐมวัย: ภาพอุดมคติ vs ความจริง

ช่วงอายุตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์มารดาจนถึง 8 ปีหรือช่วง “ปฐมวัย” เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้และเติบโตของเด็กคนหนึ่ง ประเทศไทยในปัจจุบันมีระบบการศึกษารูปแบบไหนบ้างสำหรับเด็กในวัยดังกล่าว และรูปแบบที่มีอยู่นั้นเหมาะสม เพียงพอ และตอบโจทย์ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กในวัยนี้หรือไม่

ผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “ชั้นหนึ่ง (First Grade)” เรียนเชิญนักวิชาการ นักการศึกษา และตัวแทนจากกลุ่มผู้ปกครองเข้าร่วมเสวนาออนไลน์ เพื่อต่อยอดประเด็นจากภาพยนตร์สารคดี และร่วมกันหาแนวทางพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทยให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

ร่วมเสวนาโดย
• ผศ.ดร.โสภาวรรณ บุญนิมิตร และ ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์ | ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “ชั้นหนึ่ง (First Grade)”
• กรองทอง บุญประคอง | ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย, ผู้ก่อตั้งโรงเรียนจิตตเมตต์(ปฐมวัย), ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา และนายกสมาคมไทยออร์ฟ ชูลแวร์ค
• กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ | นักวิชาการอิสระ, ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารโรงเรียนต้นกล้า จังหวัดเชียงใหม่
• มิรา เวฬุภาค | นักวิจัยอิสระด้านการศึกษาทางเลือก, CEO & Founder Flock Learning และ Mappa Platform แพลตฟอร์มออนไลน์ที่สร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้กับพ่อ แม่และผู้ปกครอง
• ณัฐกิตติ์ สุรทิณฑ์ | ดำเนินรายการ

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-16.00 น. ทางเพจ Dream Sequenze

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active