“เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม” สอนอย่างไร เรียนแค่ไหน เมื่อออนไลน์ไปไม่ถึง

ยังคงต้องรอลุ้นกันว่า 1 มิ.ย.นี้ แต่ละโรงเรียนจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้จริงหรือไม่ ในวันที่สถานการณ์โควิด-19 ยังทวีความรุนแรงในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง

ทางเลือกอย่างการ “เรียนออนไลน์” และ “เรียนทางไกล” กำลังถูกนำมาพูดถึงในฐานะแผนสำรองป้องกันการเรียนต้องสะดุดอีกครั้ง แต่สำหรับเด็กในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร เขาสูง ที่เข้าไม่ถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ต บางที่ไม่มีแม้แต่ไฟฟ้า ไม่ต้องพูดถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือ สมาร์ทโฟน ที่ฉุดให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาห่างไกลจากเด็กในเมืองมากยิ่งขึ้น

กสศ. – วุฒิสภา – TDRI – The Reporter และ The Active Thai PBS ร่วมกันตั้งวงสนทนาเสนอทางออกที่เป็นไปได้ “เปิดเทอมใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม” สอนอย่างไร เรียนแค่ไหน เมื่อออนไลน์ไปไม่ถึง

ผู้ร่วมเสวนา
• ตวง อันทะไชย | ประธาน กมธ.การศึกษา วุฒิสภา
• ไกรยส ภัทราวาท | รองผู้จัดการ กสศ.
• ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค | ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา กสศ.
• พงศ์ทัศ วนิชานันท์ | นักวิจัยด้านการศึกษา TDRI

นอกจากนี้ ตัวแทนจากคุณครูและผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล ยังมาร่วมแบ่งปันนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด ที่ใช้ได้ผลสำเร็จจากประสบการณ์จริง พร้อมกับฟังเสียงสะท้อนของเด็กๆ จากห้องเรียนกลางดอย

ดำเนินรายการ โดย
• ฐปณีย์ เอียดศรีไชย | ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters
• ศศิธร สุขบท | ผู้สื่อข่าว The Active สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

📌 รับชมผ่านทาง Facebook Live วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30-12.30 น.
เพจ The Reporters
เพจ The Active
เพจ กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active