เตรียมพร้อม เติบโต เติมเต็ม: ถอดนวัตกรรมการศึกษาฉบับ Summit School สู่อนาคตของเด็กทุกคน

เมื่อจุดประสงค์ของการจัดการศึกษาคือการเตรียมเด็กทุกคนให้ ‘พร้อม’ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ด้วยทั้งองค์ความรู้ ทักษะ และอุปนิสัยที่จำเป็นต่อการยืนหยัดและพัฒนาตนเอง ตลอดจนการมีชีวิตที่เติมเต็ม คำถามสำคัญท่ามกลางความท้าทายแห่งศตวรรษที่ 21 คือเด็ก ๆ ของเราพร้อมเผชิญอนาคตอันผันผวนแล้วหรือไม่ และพวกเขาคนใดหล่นหายจากเส้นทางสู่ความพร้อมหรือเปล่า

bookscape ร่วมกับ กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ชวนทบทวนสถานการณ์ความพร้อมของเยาวชนไทย แลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนาเด็ก ๆ ให้เข้าใจและนำการเรียนรู้ของตนได้ เพื่อสร้างเยาวชนที่เติบโตอย่างมั่นใจ ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ในเสวนาสาธารณะออนไลน์ที่ต่อยอดจากหนังสือ “Prepared: เปิดนวัตกรรม ‘ซัมมิต’ โรงเรียนเตรียมคน พร้อมสู้อนาคต” (Prepared: What Kids Need for a Fulfilled Life) ผลงานของไดแอน ทาเวนเนอร์ (Diane Tavenner) ซีอีโอและผู้ก่อตั้งซัมมิต เครือโรงเรียนสุดล้ำที่พลิกโฉมการศึกษาอเมริกา ในประเด็นต่อไปนี้
.
✏ ‘ความพร้อม’ ต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะ และอุปนิสัยใดบ้าง
✏ ปัจจัยใดบ้างที่อาจผลักเด็ก ๆ ให้หล่นร่วงจากเส้นทางสู่ความพร้อม และจะนำเด็ก ‘ทุกคน’ ไปสู่ความพร้อมที่แท้จริงได้อย่างไร
✏ แนวทางจัดการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความสามารถในการจัดการตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของเด็ก
✏ แนวทางสร้างเสริมอุปนิสัยที่จำเป็นต่อการเผชิญความท้าทายในอนาคต และการมีชีวิตที่เติมเต็ม
.
ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองจากหลากหลายแง่มุมในระบบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ นอกระบบโรงเรียน หรือการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อปรับใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ซึ่งเน้นเสริมสร้างความเข้าใจตนเองและกระบวนการเรียนรู้ของตน ตลอดจนกลไกในสถานศึกษาที่โอบอุ้มความหลากหลายของผู้เรียนในบริบทการศึกษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เด็ก ๆ ในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้รอบ เท่าทันเหตุการณ์ พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน ‘พร้อมสู้อนาคต’ อย่างแท้จริง
.
ร่วมพูดคุยโดย
• ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ l ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดวงประทีป
• นิสา แก้วแกมทอง l รักษาการผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เชิงพื้นที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
• สัญญา มัครินทร์ (ครูสอญอ) l ครูโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จังหวัดขอนแก่น
• ธนายุทธ ณ อยุธยา l กลุ่ม Klongtoey Crew

ชวนพูดคุยโดย
ครูทิว ธนวรรธน์ สุวรรณปาล l กลุ่มครูขอสอน
.
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 13.30-16.30 น.
Live ทางเพจ FB: bookscape / กสศ. / Thai PBS
.
.
อ่านรายละเอียดหนังสือ “Prepared: เปิดนวัตกรรม ‘ซัมมิต’ โรงเรียนเตรียมคน พร้อมสู้อนาคต” ได้ที่
https://bookscape.co/…/education-and-learning…/prepared
.
จัดโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ bookscape

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active