เทศกาลภาพยนตร์มานุษยวิทยา 2020

ปีแรกกับเทศกาลภาพยนตร์มานุษยวิทยา ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เอาใจคอภาพยนตร์หาชมยากอย่างต่อเนื่องในรูปแบบออนไลน์ และไม่ได้หยุดอยู่แค่ภาพยนตร์ในอาเซียนเท่านั้น เพราะครั้งนี้ เราคัดสรรภาพยนตร์จากทั่วโลก เพื่อให้เรียนรู้เรื่องราวของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้ประเด็น “Loss and Grief through Cultures” ได้อย่างจุใจ

SAC ANTHROPOLOGY FILM FESTIVAL 2020
“Loss and Grief through Cultures”
27-30 August 2020

SAC Anthropology Film Festival 2020 หรือเทศกาลภาพยนตร์มานุษยวิทยา เป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดขึ้นโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) โดยปี 2563 นี้ เป็นปีแรกที่ปรับรูปแบบของงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2555 และเทศกาลภาพยนตร์มานุษยวิทยาทัศนา ที่จัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 มาเป็นงานเทศกาลเดียวกันในชื่องาน “เทศกาลภาพยนตร์มานุษยวิทยา” โดยขยายปริมณฑลของภาพยนตร์ที่จะนำมาจัดฉายในเทศกาล ซึ่งเดิมเน้นเฉพาะภาพยนตร์ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปสู่ระดับโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ทางมานุษยวิทยาในทุกมิติ

นอกจากจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่ความรู้มานุษยวิทยาแล้ว ศมส. หวังว่าเทศกาลภาพยนตร์นี้ จะมีส่วนในการสร้างกลุ่มผู้ชมรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจแนวคิดมานุษยวิทยา ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อม (environment) ในการเรียนรู้มานุษยวิทยาในสังคมไทย เพื่อเป้าหมายในการส่งเสริมความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม

สำหรับ SAC Anthropology Film Festival 2020 นี้ ได้คัดเลือกภาพยนตร์จาก 4 ทวีป (ทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาใต้ และแอฟริกา) รวม 7 เรื่อง จาก 7 ประเทศ เป็นภาพยนตร์สารคดี 4 เรื่องและภาพยนตร์ฟิคชั่นอีก 3 เรื่อง มาฉายในเทศกาลภาพยนตร์ ในรูปแบบการฉายภาพยนตร์ออนไลน์ ภายใต้ประเด็นเรื่อง “Loss and Grief through Cultures”

ภาพยนตร์ทั้ง 7 เรื่อง จะพาผู้ชมไปสำรวจความสูญเสียและความเศร้าโศกของผู้คนในวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นการสูญเสียในระดับปัจเจกและระดับสังคม พร้อมทั้งเชิญนักมานุษยวิทยา 7 คน มาแลกเปลี่ยนมุมมองทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับภาพยนตร์แต่ละเรื่องผ่านวีดิโอสัมภาษณ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.sac.or.th และ Facebook Fanpage: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active