“รีวิวการจัดการโควิด-19” ของ กทม. และ อปท.

ชวนฟัง เสวนาว่าด้วยบทบาทความท้าทายและการกระจายอำนาจในสถานการณ์โรคระบาด เราเห็นอะไรในการจัดการของท้องถิ่น

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทบาทเชิงรุกในการหยุดโควิด-19 โดย
• พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ | รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
• สนธยา คุณปลื้ม | นายกเมืองพัทยา
• เศรษฐ์ อัลยุฟรี | นายก อบจ.ปัตตานี
• กนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน | นายก อบต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
• สมบูรณ์ สิงกิ่ง | นายก อบต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
• ศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ | เลขาธิการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ภาควิชาการอภิปราย โดย
• ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ | คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช | คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• รศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา | วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
• รศ.ดร.วีรศักดิ์ เครือเทพ
• เลอพงศ์ ลิ้มรัตน์
.
ดำเนินการสนทนา โดย
• วิภาพร วัฒนวิทย์ | ผู้ประกาศข่าวไทยพีบีเอส
• รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล | กรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.และนายกสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเสาร์ที่ 15 พ.ค. 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดเฉพาะออนไลน์ทาง Facebook Live Thai PBS และ YouTube Live Thai PBS www.youtube.com/ThaiPBS
และเพจ นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS), Backpack Journalist, Decode, The North องศาเหนือ, แลต๊ะแลใต้ และเพจ อยู่ดีมีแฮง

ร่วมจัดโดย
– คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)
– คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
– สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active