โควิด-19: ถอดบทเรียน ร่วมหาทางแก้เพื่อหยุดการระบาดของคลัสเตอร์เรือนจำ

ท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 เป็นต้นมา ยังไม่เห็นทีท่าว่าสถานการณ์จะดีขึ้น จนเกิด “คลัสเตอร์ครั้งใหม่” และหนึ่งในสถานที่นั้นคือเรือนจำ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีความแออัด ไม่สามารถรักษาระยะห่างทางกายภาพ รวมถึงระบบระบายอากาศไม่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เหล่าผู้อยู่เบื้องหลังกรงขัง ยังกลายเป็นกลุ่มคนที่ถูกลืมท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้

เนื่องด้วยสถานการณ์ในประเทศไทยที่มีนักกิจกรรมทางการเมืองถูกคุมขังในเรือนจำ และมีหลายคนที่ได้รับการปล่อยตัวหลังจากที่ทนายความได้ยื่นประกัน นักกิจกรรมที่ได้รับการปล่อยตัวบางส่วนมีการติดเชื้อโควิด-19 จากการต้องใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจำช่วงที่ถูกคุมขัง และมีบางส่วนที่ออกมาพูดถึงมาตรการต่าง ๆ ของทางเรือนจำในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ออกรายงานเรื่อง “ผู้ถูกลืมเบื้องหลังกรงขัง” ที่อธิบายสถานการณ์ในเรือนจำของประเทศต่าง ๆ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสียงเพื่อผู้ถูกลืมเบื้องหลังกรงขัง ในประเด็นการระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำ

ผู้ร่วมเสวนา
• หรรษา บุญรัตน์ | ที่ปรึกษาสำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
• ภาณุพงศ์ จาดนอก | นักเคลื่อนไหวทางสังคม
• ปิยรัฐ จงเทพ | แกนนำของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า “มวลชนอาสา” หรือ We Volunteer
• รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล | นายกสมาคมนักวิจัยประชากรและสังคม
• พูนสุข พูนสุขเจริญ | ทนายความ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
• ภัทรานิตย์ เยาดำ | เจ้าหน้าที่อวุโสฝ่ายรณรงค์นโยบาย แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

ดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ | โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 – 20.00 น. ผ่านเพจ Amnesty International Thailand

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active