ชวนร่วมกิจกรรม Oldy Together Party

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 เครือข่าย ธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับผู้สูงอายุ (forOldy) ขอเชิญชวน #ผู้สูงอายุ ร่วมสังสรรค์ทางออนไลน์ พบกับกิจกรรมบันเทิง ผ่อนคลาย สร้างสัมพันธภาพของคนวัยเดียวกัน สนใจสแกน QR code สมัครได้ถึงวันที่ 20 ตุลาคมนี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้