ขนส่งมวลชนสำหรับคนทุกกลุ่ม

เชิญผู้บริโภคร่วมพูดคุย ฟังเสียงสะท้อนปัญหาการใช้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

ร่วมตั้งวงพูดคุยกับ
• คงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ | ผู้ประสานงานโครงการขนส่งมวลชนที่ปลอดภัยและเป็นธรรม มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
• ไวทยา นวเศรษฐกุล | รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
• สว่าง ศรีสม | ผู้จัดการโครงการและแผนงานภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้
• กรวิชญ์ ขวัญอารีย์ | นักออกแบบจากเมล์เดย์
• วรรณา แก้วชาติ | ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย

ดำเนินรายการโดย
ฐปณีย์ เอียดศรีไชย | ผู้ก่อตั้งสำนักข่าว The Reporters

ในรายการ ฉันคือผู้บริโภค (FFC x The Reporters) Episode03 “ขนส่งมวลชนสำหรับคนทุกกลุ่ม” ทางเพจ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเพจ The Reporters วันศุกร์ที่ 14 พ.ค. 64 เวลา 18.00 น.

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active