เวทีสาธารณะ จับคู่กู้วิกฤตเตียงเต็ม

The Active เปิด #เวทีสาธารณะ ออนไลน์ เมื่อชุมชนต้องกลายเป็นที่ดูแลผู้ป่วย !! พร้อมแผนนำร่อง Community Isolation จับคู่ชุมชนกับโรงพยาบาลวางระบบดูแลผู้ติดเชื้อไม่มีอาการ ให้รักษาตัวอยู่บ้าน เพิ่มทางเลือก ลดภาระ แก้ปัญหาเตียงเต็ม สร้างระบบดูแลผู้ป่วยในชุมชน และส่งต่ออย่างมีคุณภาพ…ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

ร่วมพูดคุยโดย…
• นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ | อธิบดีกรมการแพทย์
• นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี | เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• นิมิตร์ เทียนอุดม | กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สัดส่วนภาคประชาชน
• นพ.วิทิต อรรถเวชกุล | กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)
• พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ | ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี
• นพพรรณ พรหมศรี | เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
• เพ็ญวดี แสงจันทร์ | ผู้จัดการมูลนิธิดวงประทีป
• ณาตยา แวววีรคุปต์ | ดำเนินรายการ

รับชมผ่าน YouTube และเพจ The Active วันจันทร์ที่ 5 ก.ค. 2564 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active