ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ COVID-19 ด้วยเครือข่ายแรงงาน


• กล่าวถึงบทบาทไทยพีบีเอส ในการช่วยเหลือสังคม จากวิกฤติโควิด-19
โดย รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.
• กล่าวถึงบาทบาทไทยพีบีเอส ที่มีต่อภาคแรงงาน ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19
โดย รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการนโยบาย และประธานคณะอนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ไทยพีบีเอส

ร่วมพูดคุยกับ
1) ศาสตราภิชาน แล ดิลกวิทยรัตน์ | ศาสตราภิชาน และที่ปรึกษาศูนย์แรงงานและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) นันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ | โฆษก และผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม
3) วาสนา ลำดี | เครือข่ายนักสื่อสารแรงงาน พิพิธภัณฑ์แรงงานไทย
4) มานิตย์ พรหมการีย์กุล | ผู้นำสหภาพแรงงาน
5) ดร.โชคชัย สุทธาเวศ | อนุกรรมการด้านเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ไทยพีบีเอส
.
ดำเนินเสวนาโดย วิภาพร วัฒนวิทย์

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00-18.00 น. ทางเพจ Thai PBS และเพจ นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS)

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active