7 ปี นโยบาย คทช. ความก้าวหน้าและข้อท้าทาย

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) x การจัดการป่า x คนอยู่กับป่า สัมพันธ์กันอย่างไร
.
7 ปี ผ่านไป อะไรคือความคืบหน้าที่เกิดขึ้น
.
ความคืบหน้าของการจัดทำคทช.
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)
7 ปี คทช. – ความก้าวหน้า ข้อท้าทาย
– คุณกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา จ.เชียงใหม่ ตัวแทนชุมชนในพื้นที่คทช.
– คุณอวยพร มีเพียร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ จ.ชุมพร | ตัวแทนชุมชนในพื้นที่คทช.
– ผศ.ดร.ขวัญชัย ดวงสถาพร | ประธานอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
– ผู้อำนวยการสำนักจัดที่ดิน กรมป่าไม้
– คุณบัญชา รุ่งรจนา | เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ
– รศ.ธนพร ศรียากูล | ประธานคณะอนุกรรมการกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
.
ยื่นข้อเสนอภาคประชาสังคมต่อคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

วันพุธที่ 30 มิถุนายน 64 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดทางเพจ RECOFTCThailand – ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า ประเทศไทย และเพจ นักข่าวพลเมือง (ThaiPBS)

Author

Alternative Text
AUTHOR

The Active

กองบรรณาธิการ The Active