หลักประกันสุขภาพคนไทย ฝันให้ไกล ไปให้ถึง!

ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น ทิศทางระบบสุขภาพ กับเวที “HEALTH CARE : หลักประกันสุขภาพคนไทย ฝันให้ไกล ไปให้ถึง!”

พบกับ

– อ.จอน อึ๊งภากรณ์
– นพ.วิทิต อรรถเวชกุล
– นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
– นพ.วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร
– ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช
– นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

17 สิงหาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ติดตามรับชม Live ผ่านทาง : CARE คิด เคลื่อน ไทย

Author