Short Clip

ความอุดมสมบูรณ์ของไร่หมุนเวียนที่สะท้อนผ่านงานบุญ

23 ตุลาคม 2020

หลายพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงชุมชนชาติพันธุ์ เช่น ชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ ที่นับถือศาสนาพุทธ ร่วมสานต่อประเพณีบุญสลากภัต หรือตานก๋วยสลาก . นอกจากสะท้อนการย…

เงินหมุนเวียน Street Food ธุรกิจในม็อบ

20 ตุลาคม 2020

สำรวจ! รถลูกชิ้นผู้ไปถึงจุดนัดชุมนุมก่อนใคร จนได้ฉายาผู้มาก่อนกาล สู่ขบวนสตรีทฟู้ด และร้านรวงต่าง ๆ ที่มีส่วนเสริมสร้าง Iconic ให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม .📌…

มาม็อบขออนุญาตผู้ปกครองหรือยัง?

19 ตุลาคม 2020

The Active สำรวจพื้นที่ชุมนุม เมื่อความอัดอั้นถูกระบายลงบนท้องถนน ขณะเดียวกัน เด็กและเยาวชนก็ต้องการให้ครอบครัวเป็นพื้นฐานของการรับฟังความคิดเห็นอย่าง…

WFH ครอบครัว :งาน :สิ่งแวดล้อม การทำงานบนโลกดิจิตอล

18 ตุลาคม 2020

“…Work from home ทำให้มีเวลาทำงานมากขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ดังนั้น เราควรช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้ให้มากขึ้น…”. พรุ่งนี้วัน…

“รั้วมหาวิทยาลัย” พื้นที่ปลอดภัยทางการเมือง…

17 ตุลาคม 2020

ลำดับเหตุการณ์วินาทีเจ้าหน้าที่สลายการชุมนุม สู่การเปิด “รั้วจุฬาฯ” และแผนรับมือฉุกเฉิน เป็น “พื้นที่ปลอดภัย” ส่งผู้ชุมนุมกลับบ้าน 📌 ชมทาง Youtube : h…

เส้นทางสันติ บนถนนราชดำเนิน

14 ตุลาคม 2020

"เส้นทางสันติ บนถนนราชดำเนิน" เมื่อแกนนำการชุมนุม 14 ต.ค. 2563 พยายามใช้วิธีเจรจา ระหว่างเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปยังทำเนียบรัฐบาล.ถนนเส้…

ทำปุ๋ย ปลูกป่า เปลี่ยนสมุย เป็นเกษตรอินทรีย์

12 ตุลาคม 2020

“เคยทำเกษตรใช้สารเคมี เพราะอยากได้เงิน … แต่ดินกลับไม่มีชีวิต … เลยเปลี่ยนจากสวนผลไม้ เป็นป่าสวนผสม ใช้ขยะเปียกทำปุ๋ยฟื้นดิน”.ชวนคุย กับ “ป้านุ้ย-ลุงเ…

พยากรณ์ตัวแปรฝุ่นที่ควบคุมได้

9 ตุลาคม 2020

รถยนต์ โรงงาน ภาคเกษตร… เราทำอย่างไรได้บ้างกับปัจจัยก่อเกิดฝุ่น PM 2.5 ที่คาดการณ์ว่า ปลายปีนี้ จะรุนแรงไม่แพ้ปีก่อน ๆ.The Active คุยกับ 'รศ.ดร.วิษณุ …

ประมวลผลกระทบโควิด-19 ในประเทศไทย

29 กันยายน 2020

ประมวลผลกระทบโควิด-19 ในประเทศไทย จากมุมมององค์กรระหว่างประเทศ . The Active สัมภาษณ์ ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกา…

หาบเร่แผงลอย เสน่ห์หรือปัญหาทางเท้า?

26 กันยายน 2020

ผลกระทบโควิด-19 หลายอาชีพได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มคนจนเมืองที่ไม่ได้รับแค่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและโรคระบาดเท่านั้น แต่หลายครั้งกลับถูกซ้ำเติมจากนโยบายข…

เสียงสะท้อนต่อการชุมนุมรอบรั้วธรรมศาสตร์

19 กันยายน 2020

ลัดเลาะริมรั้วธรรมศาสตร์ ฟังเสียงประชาชนร่วมเหตุการณ์ทางการเมืองหลายสมัย ถึงเหตุผลของการใช้พื้นที่เรียกร้องประชาธิปไตย กับเงื่อนไขสู่ทางออกอย่างสันติ

สำรวจความหนาแน่นกรุงเทพฯ ชั้นใน

16 กันยายน 2020

กรุงเทพฯ แออัดมากพอหรือยัง? ฟังเสียคนกรุงเทพฯ ต่อแนวทางการพัฒนาผังเมืองใหม่ ที่เน้นการเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกด้าน แต่อาจสวนทางกับคุณภาพชีวิตของคนเ…