แพทย์ชนบท เสนอปฏิรูประบบสาธารณสุข กทม. : The Active (11 ส.ค. 64)

“อาจถึงเวลาต้องปฏิรูประบบสาธารณสุขของ กทม.” เสียงสะท้อนจากแพทย์ชนบท หลังจบปฏิบัติการกู้วิกฤตโควิด-19 ในเมืองหลวง ทำให้เห็นข้อจำกัดในการดูแลสุขภาพของคนในเมืองใหญ่

ต่างกับต่างจังหวัด ที่ทุกอำเภอจะมีโรงพยาบาล และประสานข้อมูลกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งทำงานเชื่อมโยงกับชุมชน ชี้ต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาส แก้ปัญหาอย่างจริงจัง

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/08AqgMDK8jQ
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

ณัฐพล พลารชุน