แพทย์ชนบท เสนอปฏิรูประบบสาธารณสุข กทม.

“อาจถึงเวลาต้องปฏิรูประบบสาธารณสุขของ กทม.” เสียงสะท้อนจากแพทย์ชนบท หลังจบปฏิบัติการกู้วิกฤตโควิด-19 ในเมืองหลวง ทำให้เห็นข้อจำกัดในการดูแลสุขภาพของคนในเมืองใหญ่

ต่างกับต่างจังหวัด ที่ทุกอำเภอจะมีโรงพยาบาล และประสานข้อมูลกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งทำงานเชื่อมโยงกับชุมชน ชี้ต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาส แก้ปัญหาอย่างจริงจัง

Author

Alternative Text
AUTHOR

ณัฐพล พลารชุน