ข้อมูลเปิดภาครัฐ หยุดระบาดโควิด-19 อย่างเป็นระบบ

“ข้อมูลเปิดภาครัฐ” หรือ Open Data กำลังเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของการสร้างความโปร่งใสของรัฐบาล สู่การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเดียวกันแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 อย่างเป็นระบบ
.
The Active คุยกับ สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) ถึงแนวทางการผลักดันให้หน่วยงานรัฐเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแก่สาธารณชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้