มองภูมิรัฐศาสตร์ การชุมนุม “ดินแดง” : The Active (20 ส.ค. 64)

“ดินแดง” จุดยุทธศาสตร์ม็อบใหม่ มองการเคลื่อนไหวยุคโรคระบาด
.
‘รศ.ยุทธพร อิสรชัย’ ชวนวิเคราะห์ “สมรภูมิดินแดง” สะท้อนความเดือดร้อนจากโควิด-19 ตัวเร่งปฏิกิริยาและวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลก ที่ส่งผลต่อการเมืองไทย และเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
.

โดยเฉพาะกลุ่มเกิดใหม่อย่าง “ม็อบดินแดง” ที่มาอย่างอิสระ ไร้สังกัด และสาเหตุของการใช้ความรุนแรง

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/kopi4hgaP2I
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย