มองภูมิรัฐศาสตร์ การชุมนุม “ดินแดง”

“ดินแดง” จุดยุทธศาสตร์ม็อบใหม่ มองการเคลื่อนไหวยุคโรคระบาด
.
‘รศ.ยุทธพร อิสรชัย’ ชวนวิเคราะห์ “สมรภูมิดินแดง” สะท้อนความเดือดร้อนจากโควิด-19 ตัวเร่งปฏิกิริยาและวิกฤตที่เกิดขึ้นทั่วโลก ที่ส่งผลต่อการเมืองไทย และเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
.

โดยเฉพาะกลุ่มเกิดใหม่อย่าง “ม็อบดินแดง” ที่มาอย่างอิสระ ไร้สังกัด และสาเหตุของการใช้ความรุนแรง

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย