Active Learning

นโยบายการศึกษาฟังเสียงเด็กบ้าง

4 กรกฎาคม 2020

"ผมจะไม่เรียนต่อในระบบ แต่จะออกมาทำสวน"กฤตเมธ สายแสน The Active คุยกับ 'กฤตเมธ สายแสน' นักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนต่างจังหวัด ที่อยากให้นโยบายการศึกษ…

ALTV สื่อสาธารณะเพื่อการเรียนรู้

17 มิถุนายน 2020

ถ้าเชื่อว่า "การเรียนรู้" มีทุกที่ "ทีวี" ก็คือโรงเรียน The Active คุยกับ 'รศ.วิลาสินี พิพิธกุล' | หัวเรือใหญ่แห่งไทยพีบีเอส ผู้บุกเบิกช่องโทรทัศน์เพื…

ความท้าทายการศึกษาในชีวิตปรกติใหม่

22 พฤษภาคม 2020

คุยกับ รศ.อนุชาติ พวงสำลี นักขับเคลื่อนการศึกษาไม่ว่าโลกจะ "เปลี่ยน" ไปแค่ไหน แต่ระบบ "การศึกษาไทย" ยังเหมือนเดิม ? The Active คุยกับ 'รศ.ดร.อนุชาติ พ…

ครูสาธิต มธ. ออกแบบสอนออนไลน์

26 เมษายน 2020

เมื่อ “คุณครู” ต้องปรับหลักสูตรการสอนให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เรื่องสนุก ๆ จึงเกิดขึ้น พร้อม ๆ กับวิธีเรียนรู้แบบใหม่ในยุคโควิด-19 รู้จัก “ครูกร…

เจาะนโยบายการศึกษายุค COVID-19

20 เมษายน 2020

เมื่อ 'ครู' ต้องอยู่แนวหน้าเคียงข้าง 'เด็ก การศึกษาไทยอย่างไรต่อ? หลังเลื่อนเปิดเทอมสู้วิกฤต 'โควิด-19' The Active คุยกับ ‘ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ’ | รมว.กระ…

‘สอนออนไลน์’ เครื่องมือการเรียนการสอนยุค COVID-19

8 เมษายน 2020

เมื่อไวรัสเข้ามาป่วน ทำให้การศึกษายุ่งเหยิง 'ครูและเด็ก' เตรียมพร้อมอะไรได้บ้าง หากต้องปรับไป 'เรียนออนไลน์' หลังเลื่อนเปิดเทอม The Active คุยกับ รศ.ป…

สอนออนไลน์ปรับตัวรับมือ COVID-19 ระบาด

21 มีนาคม 2020

"งดเจอหน้าจริง เจอกันหน้าจอ"เมื่อ 'Online Classroom' กลายเป็นห้องเรียนเฉพาะกิจ เว้นระยะห่างทางสังคม ในภาวะการแพร่ระบาด COVID-19 The Active บุกห้องเรีย…