‘สอนออนไลน์’ เครื่องมือการเรียนการสอนยุค COVID-19

เมื่อไวรัสเข้ามาป่วน ทำให้การศึกษายุ่งเหยิง ‘ครูและเด็ก’ เตรียมพร้อมอะไรได้บ้าง หากต้องปรับไป ‘เรียนออนไลน์’ หลังเลื่อนเปิดเทอม

The Active คุยกับ รศ.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ | ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Author