นโยบายการศึกษาฟังเสียงเด็กบ้าง

“ผมจะไม่เรียนต่อในระบบ แต่จะออกมาทำสวน”

กฤตเมธ สายแสน

The Active คุยกับ ‘กฤตเมธ สายแสน’ นักเรียนชั้น ม.6 จากโรงเรียนต่างจังหวัด ที่อยากให้นโยบายการศึกษาไทยฟังเสียงเด็กบ้าง

Author