ครูสาธิต มธ. ออกแบบสอนออนไลน์

เมื่อ “คุณครู” ต้องปรับหลักสูตรการสอนให้สอดคล้องกับแพลตฟอร์มออนไลน์ เรื่องสนุก ๆ จึงเกิดขึ้น พร้อม ๆ กับวิธีเรียนรู้แบบใหม่ในยุคโควิด-19 รู้จัก “ครูกระบวนกร” #โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่นำทั้งศาสตร์และศิลป์มาใช้ในการสอน เพื่อให้เด็ก ๆ Active ในการเรียนรู้ แม้ต้องเว้นระยะห่างทางสังคม

Author