ความท้าทายการศึกษาในชีวิตปรกติใหม่

คุยกับ รศ.อนุชาติ พวงสำลี นักขับเคลื่อนการศึกษาไม่ว่าโลกจะ “เปลี่ยน” ไปแค่ไหน แต่ระบบ “การศึกษาไทย” ยังเหมือนเดิม ? The Active คุยกับ ‘รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี’ นักขับเคลื่อนการศึกษา ที่หวังว่าการเรียนรู้วิถีใหม่จะไม่ใช่แค่ชื่อเรียก แต่เป็นโอกาสกระจายอำนาจ “เปลี่ยนการศึกษาไทย”

Author