มหานครวิพากษ์

EP.7 มหานครวิพากษ์ | สุลักษณ์ ศิวรักษ์

20 พฤษภาคม 2022

‘ปัญญาชนสยาม’ ฝากถึง ‘ผู้ว่าฯ กทม.’ กับความฝันในช่วงอายุ 90 ปี.กรุงเทพฯ ในทรรศนะของ ‘ส.ศิวรักษ์’ เมืองที่พัฒนาโดยทิ้งรากเหง้าเดิม นำสู่ปัญหาซ้ำซากที่ย…

EP.6 มหานครวิพากษ์ | อาทิตย์ โกวิทวรางกูร

14 พฤษภาคม 2022

'กรุงเทพฯ' เมืองที่ตรงกันข้ามกับความเท่าเทียม ? . เมื่อการเติบโตของกรุงเทพฯ กำลังสร้างช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย เพราะทุกอย่างต้องใช้เงินเพื่อแลกมาซึ…

EP.5 มหานครวิพากษ์ | พิชัย แก้ววิชิต

5 พฤษภาคม 2022

จาก "ชีวิตวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง สู่ช่างภาพมืออาชีพ" . คนธรรมดาที่ใช้ชีวิตและเติบโตในกรุงเทพฯ เขามีมุมมองอย่างไรต่อเมืองแห่งนี้ . ติดตามเรื่องราวของ 'เ…

EP.4 มหานครวิพากษ์ | พริษฐ์ วัชรสินธุ

29 เมษายน 2022

“ไม่ว่าเราอยากจะแก้ปัญหาด้านไหน…สุดท้ายถนนทุกสายจะกลับมาที่เรื่องการศึกษา” . มองปัญหาการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ไปไม่ถึงไหน ของนักเรียนในกรุงเทพมหานคร …

EP.3 มหานครวิพากษ์ | มานิตย์ อินทร์พิมพ์

22 เมษายน 2022

“เรื่องปกติที่คนทั่วไปทำได้ แต่สำหรับผม … ยังทำไม่ได้”.รถเมล์ รถไฟฟ้า ทางเท้า และสะพานลอย ล้วนไม่ได้ออกแบบมารองรับการใช้งานของทุกคน.โจทย์ผู้ว่าฯ กทม. …

EP.2 มหานครวิพากษ์ | ผศ.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

8 เมษายน 2022

"สิ่งแรกที่ผมเสนอ คือ ทำกรุงเทพฯ ให้เย็นลง".ผศ.ปริญญา เทวนฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดพื้นที่ ‘อุทยานป๋วย 100 ปี’ สะท้อนความยั่งย…

EP.1 มหานครวิพากษ์ | ทวิดา กมลเวชช

1 เมษายน 2022

'มหานครวิพากษ์' EP.1 ผ่านนักวิชาการผู้ศึกษาและคลุกคลีอยู่กับข้อมูล และกลไกการทำงานของกรุงเทพฯ.1 ปีแรก ของผู้ว่าฯ กทม. ที่ต้องเข้ามาพร้อมข้อจำกัดมากมาย…