EP.5 มหานครวิพากษ์ | พิชัย แก้ววิชิต

จาก “ชีวิตวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง สู่ช่างภาพมืออาชีพ”

.

คนธรรมดาที่ใช้ชีวิตและเติบโตในกรุงเทพฯ เขามีมุมมองอย่างไรต่อเมืองแห่งนี้

.

ติดตามเรื่องราวของ ‘เอก’ พิชัย แก้ววิชิต ผ่านมหานครวิพากษ์ EP.5

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม