EP.7 มหานครวิพากษ์ | สุลักษณ์ ศิวรักษ์

‘ปัญญาชนสยาม’ ฝากถึง ‘ผู้ว่าฯ กทม.’ กับความฝันในช่วงอายุ 90 ปี
.
กรุงเทพฯ ในทรรศนะของ ‘ส.ศิวรักษ์’ เมืองที่พัฒนาโดยทิ้งรากเหง้าเดิม นำสู่ปัญหาซ้ำซากที่ยังไม่อาจแก้ไขได้
.
ติดตามใน มหานครวิพากษ์ EP.7 มหานครวิพากษ์ | สุลักษณ์ ศิวรักษ์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม