EP.1 มหานครวิพากษ์ | ทวิดา กมลเวชช

‘มหานครวิพากษ์’ EP.1 ผ่านนักวิชาการผู้ศึกษาและคลุกคลีอยู่กับข้อมูล และกลไกการทำงานของกรุงเทพฯ
.
1 ปีแรก ของผู้ว่าฯ กทม. ที่ต้องเข้ามาพร้อมข้อจำกัดมากมาย อะไรคือ สิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรก
.
คุยกับ ผศ.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ฝันอยากเห็นการบริหาร กทม. ที่ดีสักครั้งในชีวิต

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
AUTHOR

ชาลี คงเปี่ยม