EP.4 มหานครวิพากษ์ | พริษฐ์ วัชรสินธุ

“ไม่ว่าเราอยากจะแก้ปัญหาด้านไหน…สุดท้ายถนนทุกสายจะกลับมาที่เรื่องการศึกษา”

.

มองปัญหาการเรียนรู้ และการพัฒนาที่ไปไม่ถึงไหน ของนักเรียนในกรุงเทพมหานคร

.

เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนหัวกะทิ เอกชนราคาแพง หรือระดับนานาชาติ แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ กลับไม่ได้เป็นแบบนั้น มหานครวิพากษ์ EP.4 ชวนคุยเรื่องนี้ กับ ‘ไอติม’ พริษฐ์ วัชรสินธุ CEO StartDee แอปพลิเคชันด้านการศึกษา

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม