EP.3 มหานครวิพากษ์ | มานิตย์ อินทร์พิมพ์

“เรื่องปกติที่คนทั่วไปทำได้ แต่สำหรับผม … ยังทำไม่ได้”
.
รถเมล์ รถไฟฟ้า ทางเท้า และสะพานลอย ล้วนไม่ได้ออกแบบมารองรับการใช้งานของทุกคน
.
โจทย์ผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่ ที่ต้อง ‘กล้า’ และ ‘ใส่ใจ’ กับทุกการใช้ชีวิตที่แตกต่างกัน
.
ติดตามได้ใน มหานครวิพากษ์ EP.3 กับ ‘ซาบะ’ มานิตย์ อินทร์พิมพ์ นักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิคนพิการ

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้

Alternative Text
VIDEO EDITOR

ชาลี คงเปี่ยม